Registrácia na Quadrathlon Krpáčovo 2023

 • Preteky jednotlivcov

  budú vyhodnocované podľa zaradenia v jednej z kategórií: Ženy / Muži 50+, Ženy / Muži 35 – 49 rokov, Ženy / Muži 18 – 34 rokov (mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba so súhlasom rodiča) v nasledovných disciplínach plávanie (cca 350 m), bicykel (cca 13 km), sup (cca 500 m), beh (cca 4 km)
  registrovať jednotlivca

 • Preteky štafiet

  v rovnakých disciplínach a tratiach ako jednotlivci, bez kategórií (motivačné ocenenia mimo poradia sa nevylučujú :))
  registrovať štafetu

 • Detský Aquathlon

  budú vyhodnocované v kategóriách: Dievčatá / Chlapci do 9 rokov, Dievčatá / Chlapci do 12 rokov, v disciplínach PLÁVANIE (cca 30 m) a BEH (cca 200 m)
  registrovať dieťa na preteky

Štartovné

Štartovné na Detský Aquathlon je 3 € – platí sa priamo na mieste pri prezentácii.

Štartovné na Quadrathlon Krpáčovo 2023:

 • pri úhrade do 15. 5. 2023 …… jednotlivci 18 € (štafeta 40 €)
 • pri úhrade do 31. 7. 2023 …… jednotlivci 25 € (štafeta 55 €)
 • pri úhrade na mieste ………… jednotlivci 35 € (štafeta 65 €)

Chceme sa vyhnúť stresom na poslednú chvíľu a voľným miestam na štarte, preto sme zaviedli aj storno poplatok pre tých, ktorí za seba nenájdu náhradu:

 • pri storne do 30. 6. 2023 ….. bez storno poplatku
 • pri storne do 15. 7. 2023 ….. storno poplatok jednotlivci 5 € (štafeta 10 €)
 • neskôr ………………………. celá výška štartovného

Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie (pandémie) alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia – je možné ho využiť na ďalší ročník.