Preteky jednotlivcov

25 

Poradie disciplín na Quadrathlon Krpáčovo:

  1. plávanie (cca 350 m)
  2. bicykel (13 km)
  3. sup (cca 500 m)
  4. beh (4 km)

Štartovné:

  • pri úhrade do 15. 5. 2023 … 18 €
  • pri úhrade do 31. 7. 2023 … 25 €
  • pri úhrade na mieste … 35 €

Počet miest je aj tento rok limitovaný na 200 miest. Vaša registrácia bude potvrdená až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet. Odporúčame uhradiť štartovné obratom.

Kategórie:

Preteky jednotlivcov budú vyhodnocované podľa zaradenia v jednej z kategórií: Ženy / Muži 50+, Ženy / Muži 35 – 49 rokov, Ženy / Muži 18 – 34 rokov (mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba so súhlasom rodiča). Štartuje sa v 2 vlnách po 100 pretekárov bez rozdielu kategórií.

Keďže sa chceme vyhnúť stresom na poslednú chvíľu a voľným miestam na štarte, zaviedli sme storno poplatok pre tých, ktorí za seba nenájdu náhradu:

  • pri storne do 30. 6. 2023 … bez storno poplatku
  • pri storne do 15. 7. 2023 … 5 €
  • neskôr … celá výška štartovného

Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia – je možné ho využiť na ďalší ročník.