Profily tratí

Trate pre Quadrathlon Krpáčovo

Trate pre Detský Aquathlon

  • PLÁVANIE – cca 30 m v jazere Krpáčovo
  • BEH – cca 200 m