Začiatok registrácie

Ahoj športovci,

zatiaľ si ešte užívajte zimné športy, len myslite pri rezervácii všetkých „výhodných“ first minute letných dovoleniek na nasledovné:

Termín: 4.8.2018

Registrácia začne 1.4.2018

Štartovné: jednotlivec 15€, štafeta 35€  (od 1.7.2018  jednotlivec 20€, štafeta 45€)

Kategórie preteky jednotlivcov: Muži/ Ženy 18 - 34 rokov
                Muži/ Ženy 35 - 49 rokov
                Muži/ Ženy 50+ 

Preteky štafiet: bez kategórii ( motivačné ocenenia mimo poradia sa nevylučujú :))

Maximálny počet štartujúcich: 200 ( zo štafety sa počíta jeden)

Náhradníci: po naplnení štartovacej listiny budeme evidovať náhradníkov. Bez záruky štartu. ( Zoznam registrovaných )

Rozdelenie do štartovacích vĺn bude zrealizované na základe poradového čísla registrácie. Podmienkou udržania sa v poradí je uhradenie štartovného do 1.7.2016

Štart prvá vlna: 14:00  ( prvých 100 registrovaných )

Štart druhá vlna: 14:15  ( druhých 100 registrovaných )

Prezentácia pretekárov: 10:00 – 13:00 ( pri hoteli Polianka, Cyklo depo sa uzatvára o 13:30)

Kanoe zabezpečuje usporiadateľ. Plavky, bicykel a topánky účastník. Plavecký neoprén je povolený, cyklistická prilba povinná. Pri prezentácii každý účastník bude podpisovať čestné prehlásenie o účasti na pretekoch na vlastné riziko. V prípade neplnoletých toto prehlásenie podpíše jeden z rodičov. Samozrejme pretek bude zabezpečený aj po stránke zdravotnej služby.